top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Cosyflowers en op alle handelingen ter uitvoering daarvan. Iedereen kan kennis nemen van deze voorwaarden op de Cosyflowers website. Cosyflowers heeft ten alle tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de Cosyflowers website te wijzigen. Cosyflowers is eigendom van Discessio CommV – Walemstraat 86 – 2570 Duffel -  ondernemingsnummer BTW BE0818982381.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

 

2. Overeenkomst tussen klant en Cosyflowers.

Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant deze en onderstaande voorwaarden. De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door de “Cosyflowers webshop” en bevestiging van deze aanvaarding via email. De bestelling zal slechts worden uitge-voerd wanneer de betaling van uw bestelling is geregistreerd op onze rekening DiscessioCommV. Voor zover toegestaan door de wet, is de klant, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze overeenkomst niet te betwisten. Indien de “Cosyflowers webshop” de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de klant zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. De “Cosyflowers Webshop” kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.

De inhoud van de webshop kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. “Cosyflowers Webshop" geeft geen garanties voor de goede werking van de webshop en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de webshop of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de webshop. De “Cosyflowers Webshop" kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met in-begrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

3. Producten, prijzen en tarieven

Alle producten die door “Cosyflowers Webshop” aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. “Cosyflowers Webshop" maakt gebruik van afbeeldingen die via Iphone genomen worden en die een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De prijzen zijn in Euro en exclusief verzendkosten. Wij bieden onze producten aan op onze webshop tot uitputting van voorraad. De “Cosyflowers Webshop” doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk.

 

​4. Betaling en betaalwijze

De klant is ertoe gehouden het bedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon en de afrekening of factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief BTW.

 

​5. Levering en leveringstermijnen

Onze producten worden geleverd via Bpost. De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon, inclusief BTW. Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de klant in zijn bestelling. Producten worden uitsluitend geleverd in België. De leveringstermijn bedraagt maximaal 5 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertermijn langer is wordt dit bij de bevestiging van de bestelling meegedeeld.

In geen enkel geval heeft de klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van de leveringstermijn. De leveringstermijn kan verlengd worden als een artikel niet op voorraad is bij de groothandel. Bij een tekort bij levering wegens uit stok of menselijke fout ontvangst u de waarde van het artikel (incl. btw) binnen de 10 dagen terug op u rekening.

 

​7. Retourneren

Als u een product heeft gekocht voor uw eigen persoonlijke gebruik als consument en u gebruik wilt maken van uw recht om het contract te herroepen, moet u onze klantenservice daarvan binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering via e-mail op de hoogte stellen en een verzoek tot retournering indienen. Indien onze Klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering. Het artikel dient na goedkeuring binnen een termijn van 5 dagen in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, samen met de factuur op ons adres: Cosyflowers Walemstraat 86 – 2570 Duffel.

 

Niet goedgekeurde, onvolledige of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd. Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven hierboven, worden binnen een termijn van tien werkdagen door ons terugbetaald. Verzendingskosten worden niet terugbetaald. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door Cosyflowers, dan nemen wij de kosten voor verzending op ons.

8. Copyright

Alle productfoto's, ontwerpen en beelden op onze website blijven eigendom van Cosyflowers. Geen van deze ontwerpen, beelden of productfoto's mogen worden gebruikt zonder toestemming van Cosyflowers. Ook mogen zij niet vermenigvuldigd worden door middel van druk, kopie, digitaal of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cosyflowers.

 

​9. Betwistingen

Voor betwistingen in verband met betaling van facturen, contracten en copyright is enkel de rechtbank van Antwerpen (België) bevoegd.

 

​10. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Cosyflowers en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.

 

11. Gegevens van de klant

Door gebruik te maken van de online-shop van de “Cosyflower webshop” stemt de klant in met het verzamelen van en het gebruik door “Cosyflowers” van bepaalde persoonlijke gegevens. De door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van Cosyflowers. U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. U kan daarvoor steeds terecht bij “Cosyflowers webshop” en via email: stephanie@cosyflowers.be Persoonlijke gegevens zullen door Cosyflowers uitsluitend gebruikt worden voor het afwerken van de bestelling. Gegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden voor andere doeleinden dan het afronden van de bestelling.

Privacy & Safety
bottom of page